facebook
NAPIS

Wpisz szukany kurs:

Rezultaty dla: Array

    • O Nas
    • Poligon
    • Spawalnia
    • Poligrafia
    • Psychologia
    • Druki
    • Harmonogram
    • Kontakt
    Projekt

    Kurs spawania blach z aluminium i jego stopów spoinami czołowymi metodą MIG (131)

    Opis szkolenia

    Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminów końcowych IS-BW-21/22-131 wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa Nr W-07/IS-17.

    Warunki przyjęcia:

    • ukończony kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MIG lub
    • podstawowy kurs spawania metodą MIG, wg systemu szkolenia spawaczy stosowanego w Polsce do roku 2007.

    Po ukończeniu szkolenia i zadaniu egzaminu przed Egzaminatorem z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach uczestnik szkolenia otrzymuje:

    • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wg obowiązującego wzoru MEN,
    • wpis do Książki Spawacza,
    • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza (certyfikat).

    Organizacja zajęć:

    • kurs obejmuje 112 godz. zajęć, w tym 12 godz. zajęć teoretycznych oraz 100 godz. zajęć praktycznych,
    • zajęcia odbywają się codziennie w dni powszednie, zazwyczaj w godzinach popołudniowych i trwają około 3 tygodni,
    • kurs rozpoczyna się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (z wyjątkiem sierpnia),
    • terminy rozpoczęcia najbliższych kursów zgodnie z harmonogramem.

    Zapewniamy

    Materiały dydaktyczne oraz zeszyt i długopis dla każdego słuchacza, komfortowe sale szkoleniowe, naukę praktyczną na odpowiednio wyposażonych stanowiskach spawalniczych w Regionalnym Centrum Szkoleń Spawalniczych.

    Program szkolenia obejmuje m.in. następującą tematykę

    • złącza spawane blach,
    • kontrolę i badania,
    • bezpieczna praca na montażu,
    • zapewnienie jakości w spawalnictwie,
    • zajęcia praktyczne.

    Szczegółowe informacje i zapisy

    Dział Szkoleń Zawodowych, spawalnicze@mckk.com.pl,
    tel. 76-846-18-00, wew. 124, 125


    Najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Regionalne Centrum Szkoleń Spawalniczych.

    Szkoły dla Dorosłych z najdłuższą tradycją w mieście i najlepszymi opiniami Absolwentów!

    Naszą pasją są języki, dlatego staramy się, aby każdy nasz kurs był niepowtarzalny.

    Gwarancja wysokiej jakości usług oraz konkurencyjnych cen!

    Konto bankowe:
    BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W LUBINIE
    UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 45A
    46 1600 1462 0008 0332 1824 0001

    Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000129561 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
    IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
    Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN.
    NIP: 692-000-17-80

    © 2014 MCKK - wszelkie prawa zastrzeżone