facebook
NAPIS

Wpisz szukany kurs:

Rezultaty dla: Array

  • O Nas
  • Poligon
  • Spawalnia
  • Poligrafia
  • Psychologia
  • Druki
  • Harmonogram
  • Kontakt
  Projekt
  Dofinansowane szkolenia nawet do 80% !
  01/03/2017 15:18
  Dofinansowane szkolenia nawet do 80% !

  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w woj. dolnośląskim mogą pozyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe (czyli m.in. szkolenia i doradztwo). Wybór usług odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR, dawniej znana jako rejestr RUR), która jest ogólnodostępną, bezpłatną bazą ofert usług rozwojowych: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

   

  UWAGA: Dofinansowanie można uzyskać tylko na szkolenia realizowane przez firmy posiadające wpis do BUR.  Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr posiada taki wpis i świadczone przez nas usługi szkoleniowe mogą być objęte dofinansowaniem!

   

  Dofinansowanie może dotyczyć wszystkich szkoleń które są w ofercie MCKK  - tych objętych harmonogramem (szkolenia zawodowe techniczne, operatorskie, spawalnicze, budowlane, szkolenia specjalistyczne, kursy księgowe, kadrowe) oraz szeregu innych, które zorganizujemy specjalnie na

  Państwa życzenie wg uzgodnionego indywidualnie programu.

   

  W przypadku pytań prosimy o kontakt: info@mckk.com.pl  oraz  76 846-18-00 (wew. 111)

  Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania znajdziecie Państwo również na stronie Agencji Rozwoju Regionalnego Arleg S.A. – www.arleg.eu/portfolio_page/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju/

   

  Projekt jest realizowany w okresie od 01.11.2016 roku do 31.07.2019 roku, jednak wartość środków zaplanowanych na realizację usług rozwojowych do 31.03.2017r. w ramach projektu to 3.103.750,00 zł (będą kolejne tury dofinansowania, łączna wartość projektu to ponad 43,5 mln zł). W momencie wydania wszystkich środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację usług rozwojowych w danym okresie rekrutacja zostaje zamknięta, dlatego warto się śpieszyć (liczy się kolejność zgłoszeń oraz kryteria preferencyjne, o których niżej).

   

  Wysokość dofinansowania

  • Średnia wartość dofinansowania jednej umowy o wsparcie (czyli jednego przedsiębiorstwa) nie przekroczy 25 000,00 zł
  • Maksymalne dofinansowanie 1 usługi dla 1 osoby: 5 000,00 zł
  • Przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz ze wsparcia w ramach projektu, oznacza to, że jedno przedsiębiorstwo może zrealizować jedną umowę o przyznaniu wsparcia (dlatego warto się starać o maksymalną wysokość kwoty! Później nie będzie już możliwości jej zwiększenia!) 

   

  Podstawowa wartość dofinansowania usługi rozwojowej wynosi 50%.

  Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

  • 80%, gdy w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych będą w co najmniej połowie (50%) osoby z niepełnosprawnościami oraz/lub osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach,
  • 80%, gdy usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, znajdującym się pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
  • 70%, gdy prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa wskazanych w załączniku do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, znajdującej się pod adresem: http://www.innowacje.dolnyslask.pl/images/attachments/aktualizacja rsi/rsi.pdf,
  • 70%, gdy jest mikro lub małym przedsiębiorstwem,
  • 70%, gdy jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu,
  • 60%, gdy prowadzi działalność w sektorze określonym jako biały lub zielony sektor zgodnie
   z wynikami badania Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim, znajdującej się pod adresem: http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-wsparcie-w-zakresie-tworzenia-bialych-izielonych-miejsc-pracy-w-wojewodztwie-dolnoslaskim/ ,
  • 60%, gdy usługami rozwojowymi zostaną objęci pracownicy wykonujący prace w ramach białych lub zielonych zawodów określonych w badaniu pn. Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim, znajdującej się pod adresem:http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-wsparcie-w-zakresie-tworzeniabialych -i-zielonych-miejsc-pracy-w-wojewodztwie-dolnoslaskim/.

   

  Jak złożyć wniosek?

  1. Pracodawca lub pracownik wybiera usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych   www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl  (jeszcze nie doknuje zapisu przez BUR! Należy je tylko wpisać we wniosek podając numer usługi)
  2. Pracodawca (z pomocą MCKK) składa wniosek o dofinansowanie do Operatora lub poprzez jego partnerów w swoim regionie. Mają Państwo również możliwość wcześniejszego skonsultowania się z doradcami mobilnymi Operatora odnośnie kwalifikacji do projektu i pomocy w aplikowaniu.
  3. Po akceptacji wniosku następuje podpisanie umowy i przekazanie promesy szkoleniowej.
  4. Pracodawca zapisuje pracowników i/lub siebie na szkolenia na stronie BUR
  5. MCKK prowadzi szkolenie.
  6. Po zakończeniu szkolenia uczestnik i pracodawca dokonują oceny szkolenia przez system BUR.
  7. Operator refunduje poniesione koszty po przedstawieniu dokumentów do rozliczenia.

   

  Miejsce składania wniosków

  Zależnie od powiatu, w którym działa Przedsiębiorca:

   

  AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARLEG S.A.  [LIDER PROJEKTU]

  (powiaty: głogowski, górowski, legnicki, lubiński, polkowicki, m. Legnica)

  Rataja 26, 59-220 Legnica

  tel. 76 862 27 77 wewn. 100, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu

  Budowlanych 6A, 67-200 Głogów

  tel. 76 835 68 91, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu

   

  DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.

  (powiat wrocławski i m. Wrocław)

  Kotlarska 42, 50-151 Wrocław

  tel. 71 344 02 86, e-mail: szkolenia@dawg.pl

   

  KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

  (powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, m. Jelenia Góra)

  1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra

  tel. 75 752 75 00, e-mail: partnerstwo@karr.pl

   

  AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO AGROREG S.A.

  (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki)

  Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda

  tel. 74 872 97 47, e-mail: bur@agroreg.com.pl

   

  WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

  (powiaty: jaworski i złotoryjski, świdnicki, wałbrzyski i m. Wałbrzych)

  Krupnicza 13, 50-075 Wrocław

  tel. 71 797 04 00, e-mail: warr@warr.pl

  Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, Budynek nr 8

  Piotra Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych

  tel. 71 797 04 00, e-mail: warr@warr.pl

   

  DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A.

  (powiaty: głogowski, górowski, legnicki, lubiński, polkowicki, m. Legnica, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski)

  Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

  tel. 71 725 42 44, e-mail: biuroprojektu@dpin.pl

   

  Pierwszeństwo podczas rekrutacji będą miały: 

  a) Przedsiębiorstwa, które do skorzystania ze wsparcia oddelegują pracownika/pracowników z niepełnosprawnością lub powyżej 50 roku życia lub z niskimi kwalifikacjami lub kobiety,

  b) Przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu, 

  c) Przedsiębiorstwa, które uzyskały wsparcie w postaci analiz potrzeb rozwojowych lub planów w ramach Działania 2.2. POWER 

  Środki są ograniczone. Warto zatem złożyć wniosek jak najszybciej! Nabór ruszył, a liczy się kolejność zgłoszeń!

   

   

  Najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Regionalne Centrum Szkoleń Spawalniczych.

  Szkoły dla Dorosłych z najdłuższą tradycją w mieście i najlepszymi opiniami Absolwentów!

  Naszą pasją są języki, dlatego staramy się, aby każdy nasz kurs był niepowtarzalny.

  Gwarancja wysokiej jakości usług oraz konkurencyjnych cen!

  Konto bankowe:
  BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W LUBINIE
  UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 45A
  46 1600 1462 0008 0332 1824 0001

  Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000129561 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN.
  NIP: 692-000-17-80

  © 2014 MCKK - wszelkie prawa zastrzeżone